Avsnittsleder Øyvind Unsgård ved Røros og Holtålen lensmannskontor sier at politiet i løpet av mandagen vil gjennomføre grensekontroll ved Vauldalen der all persontrafikk til og fra Sverige vil bli kontrollert.

Han sier at svenskene har gjennomført svært få tiltak for å begrense smitte og viser til at reiselivet i Tänndalen har hatt tilnærmet normal drift i helga og mange nordmenn har vært i Sverige, både på handel og på ski.

Harryhandel

Ordren som er knyttet til grensekontrollen er ikke sendt ut ennå, men Unsgård mener det først og fremst vil dreie seg om persontrafikken som man ønsker å redusere for å begrense smitte.

Han mener den utvidede grensekontrollen vil kunne få konsekvenser for de mer dagligdagse oppgavene ved lensmannskontoret, og at disse vil kunne ta litt lengre tid enn vanlig.

Rolig helg

Ellers så opplyser Unsgård at det har vært en stille helg på Røros.

– Vi, som mange andre distrikt, merker at det er ganske rolig. Det er færre folk i bevegelse og det er færre folk ute, sier han.

Hør intervju her: