Som følge av koronapandemien har hovedutvalg for kultur og kulturdepartementet valgt å prioritere frivillige lag og foreninger som har igangsatt eller ferdigstilt sine anleggsprosjekter i år. Formålet er å bidra til at lag og foreninger kan betale løpende kostnader knyttet til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

- Vi tar frivillighetens utfordringer under koronakrisen på alvor, og deler ut hele årets pott for spillemidler til lagseide idrettsanlegg, sier May Britt Lagesen, leder for hovedutvalg kultur.

Årets tildeling av spillemidler omfatter tilskudd til idrettshaller, skyteanlegg, kunstgressbaner, klubbhus og lager, ski- og alpinanlegg, orienteringskart, anlegg innen motorsport, friidrett og ridning. Det er også i år en betydelig tildeling til friluftslivsanlegg.