Etter to rentenedsettelser fra Norges Bank på en uke har Haltdalen Sparebank vedtatt å redusere utlånsrenten på boliglån med totalt inntil 0,85 prosent for nye og eksisterende kunder.

Banken har også vedtatt å framskynde den tidligere varslede rentereduksjonen- med inntil 0,35 prosent - til 28. april for å avhjelpe kundene i en allerede vanskelig situasjon.

Den andre renteendringen på inntil 0,5 prosent vil bli effektiv fra og med 19. mai 2020.

I en pressemelding heter det at Haltdalen Sparebank finansierer stort sett sine innlån gjennom bankinnskudd fra kunder og fra pengemarkedet. Pengemarkedsrentene påvirkes av det Norges Bank gjør, men ikke dette alene. Når det gjelder kundeinnskudd har vi plikt til å varsle kundene med inntil 8 uker før renteendring kan gjennomføres.

Varsel om endringer på innskudd og utlån vil komme i løpet av de neste ukene, skriver banken i pressemeldingen.