- Det er lett for å bare lukke maskinen klokken 16, for så å ta en ekstra jobbtime på kveldstid under koronakrisen. Men husk at alt skal slås av før sengen kaller, sier brannekspert Øystein Øren i Frende Forsikring.

Ingenting bør lades om natten

All strømbruk bør begrenses om natten. Hvis det begynner å brenne i de mange elektriske tingene vi har på hjemmekontoret nå er det stor fare for at liv kan gå tapt.

- Giftige gasser fra apparatene er vel så farlig som flammene. Sover du, er det ikke gitt at du merker faren før det er for sent. Du bør ikke lade mobilen om natten engang, så hvorfor skulle det være annerledes med hjemmekontoret, spør Øystein Øren.

Branneksperten har sett stygge tilfeller hvor mobiler og annet elektrisk utstyr har tatt fyr nattestid. Batterier har eksplodert og det har blitt stor varmgang i elektriske duppeditter.

- Ikke utsett deg selv og familien for brannfare. Det er så enkelt å slå av maskinen når arbeidsdagen er over, sier fagsjefen til Frende.

Har ført til flere boligbranner

Hjemmekontor er blitt den nye hverdagen for mange nordmenn under koronakrisen. Vi jobber fra stuebord, kjøkkenøyer og sofakroker. For mange viskes grensene mellom jobb og fritid ut.

- Mange har nok merket hvor varm en laptop kan bli på fanget i sofaen for eksempel. Du vil ikke at noe slikt skjer om natten når du ikke har kontroll, sier han.

Stadig mer småelektronikk i norske hjem har gitt en eksplosiv økning i antall ladere og trafoer. I tillegg til faren ved tekniske feil på selve produktet, utgjør alle elektriske apparater som kobles til strømnettet en viss brannfare.

- Feil bruk og dårlig vedlikehold av elektriske apparater og ladere er blant de vanligste årsakene til boligbrann, sier Øren i Frende.

Sjekk dette i dag

- Sjekk alle ledninger og ladere du har hjemme hos deg nå. Misfarget utstyr, varmgang i ledninger og elektriske apparater er et sterkt signal om brannfare. Finner du slike feil skal ikke utstyret brukes i det hele tatt, sier han.

Årlig er batteriladere involvert i ti bygningsbranner i snitt, viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). I tillegg kommer branner som beboerne slukker selv, og store mørketall fra nesten-ulykker som aldri blir varslet.

Godt for kropp og sjel å logge av

Fagsjefen ber oss alle om å være bevisst på faren, og ikke bare tenke at «det går nok bra».

- Det gjør det ikke alltid, og det er ikke verdt å ta sjansen. I tillegg er det ikke sunt for den mentale helsen å være pålogget hjemmefra 24 timer i døgnet. Jobb i arbeidstiden og slå av resten av dagen, sier Øystein Øren.

FAKTA: Slik sjekker du hjemmet

Som eier av boligen er du ansvarlig for brannsikkerheten. Ved jevnlige egenkontroller kan du gjøre mye for å redusere brannrisikoen. Ta denne periodiske egenkontrollen nå når du er ekstra mye hjemme:

Hver dag før du legger deg:

Sjekk at komfyr, vaskemaskin og tørketrommel er slått av. Slå av TV-en med av-knappen der slik finnes, og ikke bare med fjernkontrollen. Koble fra alt du bruker på hjemmekontoret om natten. Ikke lad mobiltelefon og andre el-artikler om natten. Sjekk at ingen ovner er tildekket. Hver måned:

Test røykvarsleren med røyk eller ved å bruke testknappen. Test jordfeilbryter i sikringsskapet.

Hvert kvartal:

Sjekk at nåla i trykkmåleren på brannslokningsapparatet peker på det grønne feltet. Vend pulverapparatet opp ned et par ganger, slik at pulveret ikke klumper seg. Sjekk at eventuell husbrannslange er tilkoblet og fungerer. Rengjør kjøkkenvifta for brannfarlig fett.

Hvert halvår:

Undersøk om det er svimerker eller sterk varmgang i sikringsskapet. Stram til skrusikringene i sikringsskapet. Gjennomfør brannøvelse for hele familien.

Hvert år:

Bytt batteri i røykvarsleren. Se etter svimerker i støpsler, kontakter, lamper og liknende.

(Kilde: Norsk Brannvernforening)