Selbu Taxi sitt drosjetilbud er justert ned til kun å gjelde hverdager. Det er ikke mulig å bestille taxi på natt og helg, slik situasjonen er nå. Det er heller ingen etterspørsel etter dette.

- Sykekjøring vil gå som normalt. Vi gjør dette for å sikre at ingen av våre passasjerer blir smittet, sier Gudmund Kulseth hos Selbu Drosjesentral til Nea Radio.