Om noen få år vil kobbernettet til Telenor være lagt ned. Skal husstander og næringsliv kunne kommunisere med omverden, så må nye løsninger på plass. Det er ennå over 60 000 husstander i Trøndelag som mangler bredbånd med høy kapasitet. Det bygges mye, både kommersielt og med offentlig tilskudd. Men faren for at noen blir uten tilgang til Internett og digitale tjenester er absolutt til stede.

Trøndelag Fylkeskommune (TRFK) satser offensivt på utbygging av både fast og mobilt nett. Målet er at minst 3000 husstander skal få en ny løsning på plass, hvert år. I tillegg kommer det som bygges ut av telekom-aktørene selv. Trolig ligger dette tallet på ca 10 000 husstander pr år. Men det må bygges ut raskere, samt at ny teknologi må på plass, for å sikre bredbånd til alle før kobbernettet legges ned.

De trønderkommunene som ligger dårligst an i løypa er Frøya, Hitra, Midtre-Gauldal, Melhus, Trondheim og Tydal. I disse kommunene haster det å komme skikkelig i gang med utbyggingen. Bare i Trondheim er det ca 11 000 husstander som mister tilgangen til nett får kobbernettet legges ned, senest i 2023. Så er det også mange kommuner som har jobbet målrettet i mange år. Her er Namsskogan, Frosta, Orkland og Oppdal gode eksempler.

Trøndelag Fylkeskommune legger opp til gode samarbeidsprosjekter hvor utbyggere og kommunene inviteres til å delta. Dette har fungert godt i mange år. Fra 2020 er det også fylkeskommunen som selv styrer utbyggingen i eget fylke gjennom de statlige bevilgningene. I tillegg til dette kommer midler fra TRFK, kommuner, utbyggere og fylkesmann.

Nylig signerte fylkeskommunen en avtale med Telenor hvor 340 husstander skal få fiberbasert bredbånd. Samtidig ble det også skrevet noen mindre avtaler som skal sørge for etterlengtet fibernett i utpekte områder i Oppdal og Orkland. Totalt ca 400 husstander i denne runden som kom på plass grunnet en kostnadseffektiv utbygging i 2018 og 2019.

- Denne avtalen gir Trøndelag enda bedre nettdekning. Det er Trøndelag fylkeskommune veldig fornøyd med, sier Erlend Solem, fylkesdirektør for samferdsel i ei pressemelding.