- På generelt grunnlag kan jeg si at ytringsfriheten står sterkt i Norge, og politiets rolle under markeringer og demonstrasjoner er å ta vare på orden og sikkerhet sånn at man kan få ytre seg innenfor trygge rammer, sier Kjetil Ravlo, lensmann på Stjørdal.

Han varsler at politiet kommer til å være tilstede under arrangementet og ta fortløpende vurderinger på hvordan den tilstedeværelsen skal være.

- Vår rolle er ikke å stoppe demonstrasjoner eller ytringer, og det gjelder også når budskap oppleves som krenkende og sårende.

Han er imidlertid klar på at om budskapet skulle være en sånn art at de fremstår som straffbare eller hatefulle vil det bli etterforsket og straffeforfulgt, men det vil skje i etterkant av demonstrasjonen, sier han.

Kan gripe inn

Ravlo forklarer at politiet kommer til å gripe inn hvis det blir fare for liv og helse.

- Hvis noen skulle finne på å kaste gjenstander eller forsere sperringer som politiet har iverksatt, vil det anses som en straffbar handling og ikke en lovlig ytring. Det vil bli etterforsket i ettertid, sier han.

Ønsker å klargjøre

På generelt grunnlagt og i forbindelse med Sians planlagte markering i Stjørdal den 16. juli ønsker politiet å klargjøre politiets rolle under politiske demonstrasjoner:

- Ytringsfriheten står sterkt i Norge. Politiets rolle under demonstrasjoner er å ivareta ro, orden og sikkerhet slik at alle kan få ytre seg innenfor trygge rammer. Politiet skal legge til rette for at både meningsbærere og meningsmotstandere kan ytre seg trygt på offentlig sted.

- Politiets rolle er ikke å stoppe demonstrasjoner eller ytringer. Dette gjelder selv om budskapet kan oppleves som provoserende, krenkende og sårende. Ytrings- og demonstrasjonsfriheten gjelder for alle som ønsker å ytre seg i det offentlige rom.

- Eventuelle straffbare, hatefulle ytringer vil bli etterforsket og straffeforfulgt i etterkant av en demonstrasjon. Det er ikke politiet på stedet som skal måtte gjøre rettslige vurderinger av om ytringer er straffbare.

- Politiet er en nøytral aktør, og opptrer uavhengig av hvem som ytrer seg eller hva som ytres. Når politiet er tilstede er ikke det et uttrykk for at politiet støtter budskapet som fremmes, men for at politiet verner om ytringsfriheten.

- Politiet vil gripe inn ved fare for liv og helse, og for å opprettholde ro og orden. Ytringsfriheten omfatter ikke det å ytre seg gjennom vold, trusler og skadeverk. Det å kaste stein, ødelegge biler eller forsere politisperringer er eksempler på straffbare handlinger, og ikke lovlige ytringer. Slike lovbrudd vil bli etterforsket og straffeforfulgt.