– Det er en dramatisk situasjon for landbruket i sin helhet, men når at vi ser at trønderske bønder kommer enda dårligere ut så er det veldig bekymringsfullt, sier stortingsrepresentant Heidi Greni fra Senterpartiet til Nea Radio.

Årsaken til inntektsnedgangen er ifølge NIBIO mindre avlinger og at kostnadene økte mer enn produksjonsinntektene. Flatbygdene i Trøndelag fikk størst nedgang i jordbruksinntekt, en nedgang på 13 prosent. I andre bygder i Trøndelag var nedgangen på fire prosent. Ny kurs for landbruket

Greni sier at de har vært tydelig både i Hurdalsplattformen og i budsjettforliket på Stortinget at det må en ny kurs til for landbruket i Norge for å tette gapet i inntektsutviklingen mellom bøndene og resten av de yrkesaktive.

– Vi venter nå på at den ekspertgruppen som er nedsatt skal komme med et korrekt tallgrunnlag som skal brukes både til å utarbeide en forpliktende plan som skal bøte på situasjonen og i landbruksoppgjøret neste vår. Det er ingen tvil om at det må gjøres noe raskt, sier Greni. Økte priser på driftsmidler

Hun sier at det er flere årsaker til at bøndene har mistet inntekter den siste perioden men peker spesielt på den voldsomme strømprisøkninga på toppen av kostnaden av gjødsel/diesel/bygningsmaterialer. Det gjør at regjeringa nå også vurderer tiltak på kort sikt.

– Det er ikke bare en ting som har gått opp det siste året man ser at kunstgjødselprisene er en stor utfordring, kraftforprisen har gått opp og dieselprisen også. I tilegg har prisene på bygningsmaterialer vært høye lenge og nå på toppen av dette også strømprisene. Når vi vet at det har vært avlingssvikt i deler av Trøndelag i samme periode så sier det seg at dette blir dramatisk. Det gjør at vi også vurderer tiltak på kort sikt, avslutter Greni.

Hør intervjuet med Greni her: