De tre kommunene Holtålen, Meråker og Høylandet har inngått samarbeid med Trøndelag Fylkeskommune om et pilotprosjekt som går på utbygging av bredbånd.

Hittil er det bare enkeltdeler av disse kommunene som er bygd ut.

– For å nå målet om rask og full bredbåndsdekning, mener vi det må tenkes noe annerledes enn det gjøres i dag, heter det i søknaden de tre kommunene sendte inn i håp om å bli en del av pilotprosjektet.

Videre i søknaden står det at i stedet for en styggvis og delt utbygging, så bør det satses på full utbygging i hele kommunen med et anbud.

Enhetsleder for næring og kultur i Holtålen kommune, Olve Morken, sier det er snakk om 220 husstander i Holtålen som ennå ikke har tilfredsstillende bredbåndtilbud.

Disse ligger i forholdsvis grisgrendte strøk av kommunen og med dagens satsing så har ikke bredbåndutbyggere funnet dette interessant og lønnsomt.

Utbyggingen blir et spleiselag der husstandene betaler 5000 kroner hver for å være med på satsingen. Holtålen kommune går inn med 3,8 millioner kroner. Fylkeskommunen bruker 17 millioner på denne satsingen i de tre kommunene.

Målet er at utbyggingen skal være ferdig innen utgangen av 2023.

Morken sier at det i løpet av kommende høst vil bli en anbudsrunde og han ser for seg en entreprenør for hele prosjektet.

Hør radiointervju med Olve Morken her: