Store prishopp siden i fjor høst har gjort at folk nå utsetter byggeprosjekt i tillegg til at det kan være vanskelig å få tak i nok materiale. Årsaken til prisoppgangen er en global ubalanse i trelastmarkedet, i følge daglig leder ved Selbuhus, Mikal Langseth.

Selbuhus i særstilling

Selbuhus har over lang tid hatt et nært samarbeid med Kjeldstad trelast, en lokal leverandør av trelast og byggematerialer.

- Vi er i den heldige situasjonen at vi har sikret oss trelast til utsalg og byggeproduksjon, sier Langseth.

Viktig å balansere

- Jeg tror det er litt viktig å tenke på at trelastandelen i en bolig er rundt 12 prosent. De andre materialene i en bolig vil ikke ha samme prisøkning som trelasten, så det er en moderat økning totalt sett på et hus, sier Langseth.

Han mener at en huskunde normalt sett vil tåle en prisøkning på 100.000-200.000 kroner ved å være moderat i oppgraderinger eller å utvide lånerammen sin.

Ikke utsett

Ut i fra sin erfaring i byggebransjen så råder Langseth folk til å ikke utsette byggeprosjektene. Han mener det ikke ser ut som at det vil komme en vesentlig prisnedgang igjen senere.

Hvor havner pengene?

Langseth tror prisøkningen fører til at skogeiere og leverandører vil få økt betaling.

- Prisen på tømmer har økt, som jeg har registrert. Og så er det grunn til å tro at sagbrukene høster en god del, sier han.

Nea Radio spurte to på gata om hva de synes om prisoppgangen

- I dag går prisene opp på impregnert trelast for tredje gang i 2021, og enda er det varslet ytterligere prisoppganger i løpet av året. Hva tenker du om det?

Kjell Tore Aftret:

- Jeg synes det er veldig synd. Sånn som jeg har forstått det så går prisene opp på alt trevirke og jeg tenker på dem som skal bygge hus og sånne ting, det vil jo bli en betydelig fordyring av utgiftene. Spesielt tenker jeg på ungdom som skal etablere seg og da tror jeg konsekvensen vil bli utsettelser av mange byggeprosjekter. Hvis du skal investere 2 millioner for eksempel så vil jo dette utgjøre mange hundre tusen i merkostnad. Jeg vet ikke hvem som stikker av med disse prisøkningene, hvor disse pengene havner, men jeg tror ikke det havner hos skogeierne som leverer produktet. Men en plass må de jo havne disse økte kostnadene på trevirke.

Kjell Tore Aftret. Foto: Maiken Gjærevold Woldseth

Janne Berit Welve:

- Det er ikke fordelaktig for de som bygger akkurat nå. For min del så gjør det ikke så mye, jeg har ikke noen prosjekter på gang.

Janne Berit Selve. Foto: Maiken Gjærevold Woldseth