Fredag 17. desember ble det klart at et flertall på Stortinget oppfordrer nettselskapene i Norge til å utsette innføringen av ny nettleiemodell.

Tensio har derfor besluttet å utsette innføringen av ny nettleiemodell inntil det kommer nye føringer fra nasjonale myndigheter, skriver selskapet i en pressemelding.

Bakgrunnen for at ny modell skulle innføres var et pålegg gitt av nasjonale myndigheter rett før sommeren i år om innføring av ny nettleiemodell fra 1. januar 2022.

– Formålet med den nye nettleiemodellen skulle være å spare samfunnet for unødvendige nettinvesteringer og derav spare strømbrukerne for unødvendige økninger i nettleia, skriver Tensio i pressemeldingen.

I tillegg skulle den nye nettleiemodellen gi økonomiske insentiver til strømbrukerne for å ta ned forbrukstoppene i et strømnett som allerede er presset på kapasitet på grunn av den pågående elektrifiseringen.

Det er begrensninger i strømnettet på flere og flere steder i Norge, og dette inkluderer også Trøndelag.

– Nå som et flertall på Stortinget har kommet med nye føringer ønsker vi å etterkomme disse, og det betyr at Tensio utsetter innføringen av ny nettleiemodell, sier kommunikasjonssjef Bengt Eidem i Tensio.

Rent praktisk betyr det at eksisterende tariffer (2021-tariffene) i distribusjonsnettet blir videreført.

I følge Tensio blir likevel en liten prisreduksjon for Tensios kunder med virkning fra 1. januar, og det skyldes at Stortinget nå før jul også har vedtatt reduksjoner i forbruksavgiften på elektrisk kraft, elavgiften.

Avgiftsreduksjonen får slik virkning for TTensios kunder:

Boligtype/forbruk pr år Redusert avgift/nettleie pr år (avrundet)

  • Hybelleilighet/liten leilighet: 5 000 kWh 215 kroner

  • Leilighet: 10 000 kWh 430 kroner

  • Bolig/rekkehus 20 000 kWh 860 kroner

  • Større bolig: 30 000 kWh 1 290 kroner

Regnestykkene er basert på at 1/3 av forbruket skjer i perioden januar-mars, og at 2/3 av forbruket skjer i perioden april-desember. Elavgiften er redusert fra 20,86 øre pr kWh til 19,2625 øre pr kWh i månedene april-desember og til 11,1375 øre pr kWh i månedene januar-mars.

– Rundt halvparten av det kundene våre betaler i nettleie er offentlige avgifter som går rett til staten. Nå som det er bestemt at elavgiften blir redusert, så betyr det lavere nettleie for kundene våre, sier Eidem.

– Det vil fortsatt gå litt tid før nettsidene våre er korrigert med de tariffene som nå skal gjelde fra 1. januar 2022. Disse oppdateringene vil komme så raskt som mulig. Det viktigste kundene våre trenger å vite er at tariffen de har hatt i distribusjonsnettet i 2021 nå også vil gjelde videre etter 1. januar, men de vil bli korrigert for lavere elavgift.