Den nye tildelingen på 4,8 mill kr kom etter at Fylkesmannen i Trøndelag nylig sendte en søknad til Landbruksdirektoratet som dokumenterte et ekstraordinært behov for mer midler i 2019.

Flere får ja

De nye tilskuddsmidlene gir Fylkesmannen i Trøndelag en mulighet til å gi positive svar til flere av skogeiere som har søkt om tilskudd til bygging av skogsveg i år.

- Vi registrerer en uvanlig stor pågang av søknader om tilskudd til skogsveger i Trøndelag for tiden, og selv om noen søkere nå vil få et tilsagn om støtte fra Fylkesmannen i Trøndelag har vi ikke midler til å innvilge alle søknadene. Vi har pr i dag søknader liggende for til sammen 18 mill kr, sier fylkesskogmester Rune Saursaunet.

Målrettet innsats

- Den store aktiviteten på skogsvegbygging vi nå ser i Trøndelag er et resultat av målrettet innsats over flere år hvor kommunene, skognæringa, Fylkesmannen og fylkeskommunen i felleskap har satset på skogpådrivere og vegplanleggere. Dette kombinert med økte tilskuddsrammer bidrar nå til at skogindustrien i Trøndelag får mer lokalt virke i sin produksjon, sier Saursaunet.