I prosjektet skal innovasjonsmiljøene i regionen utvikle og gjennomføre bransjevise kompetanseforløp, slik at de minste bedriftene skal bli bedre i stand til å utnytte ny teknologi og kunne fortsette å være konkurranse og levedyktige.

Hjelp til å bli mer moderne

– Vi skal hjelpe de minste bedriftene til å bli mer digitalt modne. Dette skal vi blant annet gjøre gjennom workshops og casestudier hvor vi finner ut hvilke teknologitrender som er viktigst for deres bransje og hvilken teknologi det er lurest å benytte seg av. Vi vil også hjelpe bedriftene med å utvikle digitale strategier og lavterskel utviklingsprosjekter, sier Erik Flå, prosjektkoordinator i Nasjonalparken Næringshage.

Mangler lavterskeltilbud

I dag mangler regionen et lavterskeltilbud innenfor digital kompetanseutvikling for de minste bedriftene. Terje Sørvik (Ap), leder i Hovedutvalg for næring i Trøndelag fylkeskommune, er derfor svært fornøyd. – 92% av alle bedrifter i Trøndelag har under 10 ansatte. 23% av alle ansatte i regionen jobber i slike bedrifter. Prosjektet vil gi oss et mye bedre grunnlag for systematisk, langsiktig arbeid med kompetansebygging i småbedrifter, og bidra til å synliggjøre utfordringer og muligheter innenfor digital utvikling.

Det haster

Mange småbedrifter er underleverandører til større bedrifter. Dersom de ikke utvikler seg digitalt vil de få problemer når kundene stiller nye krav til kvalitet og dokumentasjon. – Det haster! Det å kunne se mulighetene for sin egen bedrift, og utarbeide en digital strategi for fremtida er viktig. På litt lengre sikt vil bruk av ny teknologi være avgjørende for å overleve, sier prosjektleder Eistein Guldseth, seniorrådgiver Digital utvikling, Trøndelag fylkeskommune.