I forbindelse med det forestående lokalvalget har Selbu idrettsråd sammen med kommunens idrettslag kommet frem til sju punkter som er viktig for idrettsbevegelsen i Selbu de kommende årene.

- Vi håper Selbu-idrettens forventningsliste er noe alle partier vil vektlegge når respektive valgprogram skal utformes den nærmeste tiden, heter det i ei pressemelding fra Selbu Idrettsråd.

Her er Selbu-idrettens sju forventninger Foto: Skjermbilde

Her de sju forventningene

- Vi forventer at Selbu kommune

1. anerkjenner idrettslagene som den fremste - og største aktøren som tilbyr fritidsaktiviteter for kommunens barn og unge

2. øker tilskuddet til idrettslagene betydelig

3. gjør alle kommunale idrettsanlegg gratis å benytte for barn og unge

4. har en offensiv anleggsstrategi for idrett

5. er en aktiv støttespiller for idrettslag som eier egne idrettsanlegg og/eller ønsker å etablere dette

6. bygger nye Selbu ungdomsskole med en idrettshall av størrelse 44 x 22 meter

7. bidrar til at idrettsskolen fortsetter å være et tilbud tilgjengelig for alle barn i hele Selbu

IDRETTSRÅDET: Åsmund Sjøberg er leder i Selbu Idrettsråd. Foto: Andreas Reitan