- Det er sprengkulde, og flere steder meldes det om tomme vedlager i butikkene. Vivet at folk fyrer mer enn ellers. Når vinteren allerede er høysesong for pipebrann, er det god grunn til å be folk være ekstra forsiktige, sier Espen Opedal, direktør i Tryg Forsikring.

Øk sikkerheten med riktig vedfyring

- Det er ingenting i veien for å fyre med ved, og en god vedfyrt ovn er eneffektiv kilde til oppvarming i kulda. Med riktig vedfyring utnyttes veden i tillegg bedre, den gir opptil dobbelt så mye varme, renere forbrenning og man hindrer pipebrann og branntilløp, sier Opedal.

Han har følgende råd til frysepinner som ønsker å ha det varmt inne:

· Ikke bruk bensin, parafin eller brannfarlige væsker til opptenning. Bruk gjerne opptenningsbriketter. · Bruk tørr ved. Tørr ved gir to til tre ganger så mye varme som rå ved og gir samtidig lite sot i ildsted og skorstein. · Ha god trekk under oppfyring. · Slipp inn litt frisk luft i huset under oppfyringen, da starter forbrenningen i ovnen fortere. · Ikke tørk klær eller sett annet brennbart materiell rett på ovnen. · Unngå rundfyring. Store mengder ved kombinert med lite trekk, gir dårlig varme og danner beksot i skorsteinen. Dette kan føre til pipebrann. · La veden brenne helt ut til det bare er glør igjen i bunnen, før du legger i ny ved.