Fylkesmannen i Trøndelag fikk beskjed onsdag morgen om at det var funnet to drepte lam og en skadet sau ved Sørungen i Selbu kommune. Det ble antatt at lammene hadde blitt drept i løpet av de fire siste dagene.

Etter at SNO så bilder av skadene konkluderte de med at det var stor sannsynlighet for at skadene var påført av ulv.

– En pågående skadesituasjon med dokumenterte kadaverfunn, skadepotensialet knyttet til ulv i området, områdets status som utenfor forvaltningsområdet for ulv og at beitedyr skal ha prioritet foran ulv legges til grunn for beslutningen, skriver Fylkesmannen i Trøndelag i vedtaket.

Tillatelsen ble gitt muntlig til Holtålen kommune onsdag ettermiddag, og varer frem til tirsdag 31. juli klokken 12, eller til det eventuelt er felt ulv.

– Ulv i beiteområdet vil utgjøre en mulighet for tap av beitedyr, og potensialet for fremtidige skader er absolutt til stede. I disse kommunene slippes det et betydelig antall sau og lam på beite, og området anses som et viktig beiteområde for sau, skriver Fylkesmannen.

Fellingstillatelsen gjelder i hele Holtålen og Midtre Gauldal kommuner, og i deler av Selbu og Tydal kommuner. Hele vedtaket kan du finne her.