Regjeringa gir ekstra penger for å utdanne flere kjørelærere for lastebil og buss og vil gjøre det enklere for personer med lang erfaring som tungbilsjåfør å bli kjørelærer.

- Uten lastebilen stopper Norge. Derfor må vi sørge for at vi har nok sjåfører, og da må vi også ha nok kjørelærere for lastebil. I åra som kommer vil vi mangle lærere. Derfor gir vi penger til å ta opp 25 ekstra studenter i kullet som starter ved Nord universitet til høsten, og vi gjør det enklere for søkere med realkompetanse å komme inn, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i ei pressemmelding.

Vil mangle tusenvis av sjåfører

- Det er stor etterspørsel etter yrkessjåfører til tungtransporten, men vi mangler ikke bare sjåfører, vi mangler de som kan lære dem opp, sier Liv Kari Eskeland (H) i transport og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Hun viser til at Norges Lastebileier-Forbund anslår at Norge trenger 10.000 sjåfører de neste 8–10 årene. I dag blir mange av sjåførene til tungtransporten utdannet på landslinjer og trafikkskoler, men bransjen sliter med å rekruttere kvalifiserte lærere til disse utdanningen.

– Manglende rekruttering av trafikklærere og yrkesfaglærere innen tungtransport oppleves som en flaskehals i arbeidet med å utdanne flere yrkessjåfører. Dette kan på sikt få store konsekvenser for norsk transport. I verste fall risikerer Norge å oppleve større distribusjons- og logistikkutfordringer som vil ha store konsekvenser for tilgang på en rekke varer og tjenester, sier Eskeland.

Enklere å komme inn

- Vi vil nå gjøre det enklere for de som har erfaring fra sjåføryrket å bli lærere. Mange med lang erfaring som tungbilsjåfør, som kunne blitt gode trafikklærere, kommer ikke inn på utdanninga. Det gjør vi nå noe med, og på litt lengre sikt vil vi vurdere å legge om trafikklæreropplæringa slik at det blir en egen toårig utdanning for å bli trafikklærer for tungbil, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Tredelt løsning

Løsningen regjeringen nå kommer med, er tredelt:

- Åpne for søkere med realkompetanse. Nord universitet endrer opptakskravene for årets opptak, slik at det blir enklere å komme inn med realkompetanse. Endringene vil gjøre at flere med bakgrunn fra yrket tungbilsjåfør kan komme inn på grunnutdanningen. Deretter kan de gå videre til påbyggingen for tungbil og til slutt ende opp som lærer for tungbil. Endringene gjelder for kullet som starter til høsten.

- Som en prøveordning tar Nord universitet opp 25 ekstra studenter på kullet som starter til høsten.

- På lang sikt er målet å lage en ny studiemodell for trafikklæreropplæringa, slik at det blir en egen toårig utdanning for å bli trafikklærer for tungbil, i stedet for en påbygning på toppen av toårig trafikklærer for lett bil. - Kunnskapsdepartementet går nå i dialog med de to institusjonene som utdanner trafikklærere, OsloMet – storbyuniversitetet og Nord universitet og også med Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen for å se hvordan dette kan gjøres, heter det i ei pressemelding fra regjeringa.