Norges bank

Det er Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet som i dag enstemmig har besluttet å heve styringsrenta med 0,5 prosentenhet.

- Prisveksten har vært betydelig høyere enn anslått og er klart over målet på to prosent. Det er høy aktivitet og lite ledig kapasitet i norsk økonomi. Arbeidsledigheten har falt litt mer enn ventet og er på et svært lavt nivå, heter det i pressemeldinga.

Skal dempe presset

– Det er behov for en klart høyere rente for å dempe presset i norsk økonomi og bringe inflasjonen ned mot målet, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Prisoppgangen de siste månedene har vært bredt basert og kan innebære at prisveksten holder seg høy lenger. Det tilsier en raskere renteoppgang enn anslått i juni. En raskere renteoppgang nå vil redusere risikoen for at inflasjonen fester seg på et høyt nivå, og for at det blir behov for en kraftigere innstramming i pengepolitikken lenger frem.

Fortsatt usikkerhet

- Komiteen var opptatt av at det er stor usikkerhet om utviklingen fremover. Det er en risiko for at lite ledig kapasitet i norsk økonomi og vedvarende prispress internasjonalt fører til at prisveksten skyter ytterligere fart. På den annen side kan renteoppgangen og den høye prisveksten gi en raskere avdemping i boligmarkedet og i husholdningenes konsum enn det vi legger til grunn. Det er også en risiko for en kraftigere oppbremsing av veksten internasjonalt, heter det i pressemeldinga fra Norges Bank.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache vil holde foredrag om de økonomiske utsiktene og rentebeslutningen i Arendal 18. august klokka 13.

Foto: Norges Bank