Her sakslista:

Referater

RS 36/22 Møteprotokoll kommunestyret 19.05.2022 RS 37/22 Møteprotokoll REF 23.05.2022 RS 38/22 Møteprotokoll formannskap 19.05.2022 RS 39/22 Møteprotokoll formannskap 07.06.2022 RS 40/22 Dokumenter fra eiermøte i Midt-Norge 110-sentralIKS 31.05.2022 RS 41/22 Protokoll 27.04.2022 signert. - Representantskapet i Midt-Norge 110-sentral IKS RS 42/22 Smittevernplan for Værnesregionen (Tydal kommune) RS 43/22 Høring - Nasjonal e-helsestrategi

GODT RESULTAT: Økonomisjef Henrik Vinje gjennomgikk årsregnskapet for 2021. Foto: Andreas Reitan

Saker til behandling

PS 34/22 Årsregnskap og årsberetning 2021 for Tydal kommune

PS 35/22 Årsrapporter 2021 for Værnesregionen

PS 36/22 Tertialrapport 1/2022 pr. 30.04.22

PS 37/22 Reguleringsplan Øvlinglia hyttefelt - 2. gangs behandling

PS 38/22 Kjøp av tjenestebiler til sektor helse og omsorg

PS 39/22 Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Tydal kommune 2021. Utsatt ikrafttredelse.

PS 40/22 Vann- og avløpsgebyrer for 2. halvår 2022

PS 41/22 Vanngebyr abonnenter Græsli 2022/523

PS 42/22 Revisjon av Plan for helsemessig og sosial beredskap - Tydal kommune

PS 43/22 Revisjon Overordnet beredskapsplan for Tydal kommune

PS 44/22 TrønderEnergi - Etablering av Trøndersk fornybarkonsern sammen med Hitecvision

PS 45/22 Ufrivillig deltid 2022/934

PS 46/22 Lønnspolitiske retningslinjer for Tydal kommune 2022/664

PS 47/22 Godkjenning møteprotokoll