De første lærerne gikk ut i streik i Bergen den 20. juni. Gjennom sommerferien har 45 lærere vært ute i streik. Den 17. august ble streiken trappet opp med 1322 lærere ut i streik, og nå blir streiken trappet ytterligere opp.

Utdanningsforbundet varsler onsdag at de vil trappe opp streiken fra førstkommende mandag. Da vil over 1400 nye lærere på ungdomsskoler og videregående skoler bli tatt ut i streik. – Vi har på ingen måte krevd et gedigent lønnshopp, slik noen kanskje kan ha fått inntrykk av. Vi streiker fordi lærerne i skolen har fått en dårligere lønnsutvikling enn de andre ansatte i kommunene i seks tariffoppgjør på rad, sier Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal, til Utdanningsforbundet, før han spør: – «Hvis noen skal ha mer, må andre få mindre», sier KS. Men hvorfor er det alltid lærerne som skal ha mindre? spør Handal.

Tvingende nødvendig

De fleste lærerne som hittil har blitt tatt ut i streik, har vært lærere på videregående skoler rundt om i landet.

I tre år på rad har antallet studenter som har fått studieplass ved lærerutdanningene i Norge gått ned. Samtidig som Utdanningsforbundet fortviler, mener høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) at det ikke er noen krise.

– Nedgangen innenfor lærerfagene er ikke stort mer enn man kunne forvente. Vi trenger å se nærmere på tallene, men det er ingen grunn til å karakterisere dette som en krise, sier Borten Moe til VG, som mener tallene ville sett verre ut om firerkravet ikke hadde blitt fjernet.

Tall fra SSB viser at hver femte lærer i skolen, målt i lærerårsverk, mangler lærerutdanning. Samtidig har omtrent 40 000 lærere valgt bort en jobb i skolen til fordel for noe annet, ifølge Utdanningsforbundet.

– Vi ønsker ikke denne streiken, men nå var den tvingende nødvendig. KS ser ut til å glemme at lønnspolitikk er utdanningspolitikk. Skal man rekruttere – og ikke minst beholde – dyktige lærere med lang utdanning og erfaring i skolen, må de ha konkurransedyktig lønn. Man skaper ikke morgendagens skole med gårsdagens lærerlønninger, påpeker Handal til Utdanningsforbundet.

Disse skolene blir rammet

I alt 1430 lærere blir fra mandag tatt ut i streik. Disse tas ut i 14 kommuner og ti fylkeskommuner.

Disse blir rammet (antall i parentes):

Steinkjer kommune Steinkjer kommunale kulturskole (1) Steinkjer ungdomsskole (36)

Stjørdal kommune Halsen ungdomsskole (25) Hegra ungdomsskole (13) Stjørdal kommune integrering (1) Stokkan ungdomsskole (10)

Trøndelag fylkeskommune Mære landbruksskole (16) Ole vig videregående skole (6) Steinkjer videregående skole (5)