Midt mellom Selbu, Hommelvik og Stjørdal ligger Jøssåsen. Stedet har flere ting som er spesielt, blant annet den flotte naturen og omgivelsene eller det faktum at Jøssåsen landsby er et bo - og arbeidsfellesskap for voksne mennesker med psykisk utviklingshemming. Det vi derimot skal fokusere på er de helt spesielle kommune- og fylkesgrensene rundt Jøssåsen.

Ser du på kartet vil du nemlig se at du passerer kommune- og fylkesgrensa mot Stjørdal og Nord-Trøndelag før du kommer til Jøssåsen. Området er nemlig omringet av to såkalte enklaver som betyr at selv om området ligger inne i Stjørdal og Nord-Trøndelag så hører det til Malvik kommune og Sør-Trøndelag.

Oppmåler i Selbu, Per Arne Aftret, blir med Nea Radio til Jøssåsen for å ta en nærmere titt på grensene og hvordan dette egentlig ser ut. Der møter vi Dorine van der Linden som tar oss med rundt i området for å se på noen av de mer spennende stedene.

I Stjørdal kommune er man klar over grensene, men bekymrer seg ikke mye over at en liten del av deres kommune er "tatt" av Malvik kommune. Teknisk sjef Tore Rømo forteller at området har blitt en kuriositet, men at det har liten praktisk betydning. Begge kommunene kunne laget et juridisk og byråkratisk mareritt ut av forholdene, men de holder seg heldigvis unna.

- Mitt inntrykk er at det fungerer for de som bor der, sier Rømo.

Ved kongelig resolusjon 14. juli 1911 ble det bestemt at flere gårder i og rundt Jøssåsen skulle overføres til Malvik herred. Saken hadde allerede pågått en stund lokalt, og ble på ingen måte ferdig selv om kongen blandet seg inn. Uenigheter om grunn, og kanskje viktigst skog, førte til at saken strekker seg helt til 1920. Lokalhistoriker Odd Bjørkli forteller at årsaken til overføringen var enkelt og greit skolebarn som allerede gikk på skole i Sneisen, men at problemene oppsto når det ble snakk om gårdskogen skulle følge med eller ikke.

Hør hele innslaget, med intervju her: