Femund Trekkhundklubb vil at start og målgang for Femundløpet fortsatt skal være på Røros». Forslaget ble fremmet på medlemsmøte 17. mars og torsdagens årsmøte vedtok forslaget enstemmig.

Årsmøtet protokollførte også at hvis Femundløpet AS legger innkomsten for Femundløpet til Lillehammer, trekker Femund Trekkhundklubb seg som teknisk arrangør.

Dette forslaget fikk 30 stemmer, mens en stemme var blank.

Det var også valg og ny leder for klubben er Vidar Kjelsberg.

Nyvalgt representant for Femund Trekkhundklubb i Styret i Femundløpet AS er Torgeir Øren.