LETTET: Frank Norvik er glad for at kreditorene har berget Destinasjon Røros. Foto: Nils Kåre Nesvold.

Konstituert daglig leder i Destinasjon Røros sier at skifteretten var et svært så reelt alternativ fram til for kort tid siden.

Sent torsdag kveld sendte RørosBanken og Røros Vekst ut en pressemelding der de bekrefter at de har gått inn og reddet Destinasjon Røros fra konkurs.

I løpet av sommeren ble det klart at Destinasjon Røros var i en alvorlig økonomisk situasjon. Situasjonen har tilspisset seg den senere tida, blant annet ved at ansettelse av ny daglig leder til stadighet har blitt utsatt.

Underskudd i 2015, oppbrukt kassakreditt og feilbudsjettering av inntekter for 2016 gjorde at likviditetssituasjonen i selskapet var akutt. Konstituert daglig leder i destinasjonsselskapet, Frank Nordvik, sier konkurs ikke var langt unna.