For andre sommeren på rad er Begmannsgata på Røros delvis stengt og sperret av på grunn av gravearbeider. Flere av butikkeierne har opplevd stor omsetningssvikt og mener dette skyldes at handlende unngår anleggsområdet som deler av gata er.

Selv om gata etter planen snart skal åpnes igjen, frykter enkelte at kundenes handlemønster nå er endret.

Leder i planutvalget i Røros kommune Einar Aasen har vært i Nea Radios studio for å svare på spørsmål rundt dette. Der var også Ingeborg Anna Ødegård fra butikken Hopsalantan og Nils Martin Tidemann fra Røros Handelstand: