Flere av Kjeldstads ansatte har 25 års ansiennitet eller mer, men ikke tidligere fått noen oppmerksomhet fra bedriften.

I forbindelse med fellesmøte i Selbu forrige uke, ble de endelig satt pris på - med en gavesjekk.

I Selbu var det 11 av de ansatte som ble hedret med 25 års ansiennitet.