- Dette er vi svært glade for, og vi har tenkt å feire prisen på medlemsmøtet vårt i november, sier en jublende glad Kristin Bendixvold, daglig leder i Rørosmat.

Stor forskjell på eierne

Rørosmat har siden etableringen i 2003 hatt en klar strategi om å være en merkevare, et salgsselskap og en utviklingsaktør for matprodusenter i Røros-traktene. Det er stor forskjell på eierne, både i produktspekter og omsetning. Den minste eieren sysselsetter et halvt årsverk, mens den største har over 20 ansatte. Fellesskapet mellom eierne er likevel tydelig, og troen på at samarbeid gir suksess både for store og små er sterk.

- Selskapet Rørosmat og merket skal være Norges tydeligste merkevare innen lokalprodusert mat, sier Bendixvold og fortsetter med at samarbeidet skal bidra til økt verdiskapning hos medlemmene. Å samarbeide om felles løsninger når det gjelder salg- og logistikktjenester skal sørge for at produsentene tjener mer penger.

- Vi er svært glade for å få tildelt prisen, og dette viser at vi tydeligvis jobber i riktig retning. Vi har vokst kraftig de siste årene, både i antall produsenter, ansatte og ikke minst omsetning, fortsetter Bendixvold og sier avslutningsvis at selskapet har klare planer og ambisjoner for framtida. - Vi skal feire prisen, men vi kan ikke hvile på laurbærene så veldig lenge. Her er det bare å fortsette å jobbe videre med langsiktige mål for å ta enda mer av lokalmatmarkedet, sier Kristin Bendixvold, daglig leder i Rørosmat.

Bygdeutviklingsprisen

Det er Innovasjon Norge som hvert år står for utdelingen. Prisen er en bedrifts- og næringsutviklingspris for de som har etablert en vellykket bedrift eller næring med basis i bygdenes og landbrukets ressurser. Det blir kåret en vinner i hvert fylke som får 50.000 kroner. De fylkesvise vinnerne deltar i konkurransen om den nasjonale prisen som er på 250.000 kroner. Prisen har vært delt ut siden 1997, og blant de tidligere vinnerne finner vi både restauranter, matprodusenter, designbedrifter og sagbruk.