Hovedutvalg for helse, oppvekst og kultur har bestemt at Tydal kommunes kulturpris i 2015 tildeles Odd Svelmoe.

- Hovedutvalget legger Svelmoes mangeårige innsats både for idrett og lokalhistorie til grunn for vedtaket. Odd har vært leder og kasserer i Tydal IL i en mannsalder og skal ha mye av æren for enkeltarrangement som Tydalsrennet og Karolinerløpet. Som leder i Selbu og Tydal historielag er Odd en sterk og kunnskapsrik pådriver for og formidler av lokalhistoria i dalføret. Her må den årlige utgivelsen av Jul i Neadalen særlig nevnes, der Odd er redaktør, heter det i ei pressemelding fra Tydal kommune.

- Odd Svelmoe er fortsatt en aktiv mann og hovedutvalget håper at dalføret også i framtida vil ha nytte av hans sterke engasjement for kultur.

Odd Svelmoe får kulturprisen ved en høytidelighet i løpet av høsten.