Andre trinn ved Sundveien skole på Røros har jobbet ekstra det siste skoleåret med lesing. Nå stiller barna, som bare er åtte år gamle, ut sine egne bøker på Røros Folkebibliotek.

Gjennom prosjektet fremmes ikke bare lese- og skriveferdigheter. Rukrutteringen av unge biblioteksbrukere er godt i gang, og her får fantasinen fritt spillrom:

I innslaget hørte du Sigrun Selboe fra Røros Folkebibliotek og Jan, Nicolai og Gunnhild fra Sundveien skole på Røros.