Kommunestyret i Tydal ble i dag orientert om konkursen ved Tydalfisk.

Det er Nordea som nå vil selge konkursboet så fort som mulig, trolig allerede før helga.

En forutsetning for salg er at Tydal kommune frasier seg egen pant i selskapet, i størrelsesorden 700.000 kroner.

Det aksepterte kommunestyret torsdag formiddag, og dermed starter Nordea salgsprosessen umiddelbart.

Tilbud blir trolig sendt ut i løpet av dagen, også til et nydannet selskap på Røros. Også Tydal kommune vil få tilbud om å kjøpe, uten at kommunestyret i dag formulerte endrede holdninger til å eie og drive et næringsselskap av denne art.

Etter det Nea Radio erfarer, finnes det også minst èn øvrig interessent.

Dersom selskapet selges for mer enn 5 millioner kroner, kan Tydal kommune ha mulighet for å få tilbake panten sin. Det er likevel lite trolig at salgssummen blir så høy.

Interessant er det, ikke minst for Tydal, om en kjøper vil drive videre - i Tydal.

Les mer om bedriften, som de har beskrevet på sin hjemmeside:

Tydalfisk har hele produksjonen fra egen stamfisk til produkter til forbruker i ett og samme hus. På denne måten har Tydalfisk full kvalitetkontroll på produksjonen, fra stamfisk til ferdigstilte produkter som er klare for konsum.

Tydalfisk fokuserer på miljø når vi driver oppdrett. Derfor har vi utviklet et resirkulasjonsanlegg som gjør oss i stand til å produsere like mye fisk med bruk av bare 10 % nyvann til en hver tid, sammenlignet med konsvensjonelle gjennomstrømningsanlegg. Det vil si at Tydalfisk bruker vannet 9 ganger før det slippes ut i vassdraget fullt renset. Det er en miljøvennlig produksjon.

Tydalfisk ferdigstiller tre forskjellige produkter for markedet:

- Fersk røye

- Rakfisk av røye

- Røkte produkter av røye

Tydalfisk har blitt kåret til "NM-rakfisk i 2008" samt "Trøndersk mat i verdensklasse 2008" med vår varmrøkte peppermarinerte røye.

Som en del av vår miløprofil, driver Tydalfisk også oppdrett av ørret til kultiveringsformål i vann i nærheten av anlegget vårt. Ørreten er av stedegen stamme og den settes ut av Statkraft Energi as i vann som er regulert til energiproduksjon.

Foto: www.tydalfisk.no