Fylkesmannen godkjenner ikke holtålenbudsjettet for 2015 og har sendt dette i retur.

Nå blir det en ny runde med politiske behandlinger og høring. Ordfører Jan Håvard Refsethås sier at det dreier seg om en formalitet. Budsjettet blir nå liggende ute på høring til 10. juni før behandling i kommunestyret dagen etter: