Befaring: Onsdag 29. mars ble det gjort en befaring i Frøyatunnelen med tanke på plassering av tilfluktsrom. Fra venstre mot høyre: Morten Langørgen, Bjørn Inge Glåmen, Inger Lise Johansen, Bjørn Arild Fossåen, Bernt Olav Opheim og Terje Sundfær Foto: Anders Holte, Statens vegvesen

Hvert rom får plass til rundt 50 personer og kan tas i bruk ved store, alvorlige hendelser. Slike tilfluktsrom er per i dag bare i bruk i Oslofjordtunnelen.

- Disse rommene kan brukes ved branner som naturlig nok oppstår svært sjelden. Vi forventer med andre ord at rommene ikke trengs å tas i bruk, sier brannvernleder og sikkerhetskontrollør for tunnel i Trøndelag, Terje Sundfær.

De tolv tilfluktsrommene skal bygges med det nyeste overvåkings- og sikkerhetsutstyret som er å få på markedet.

Høy sikkerhet

Målet med de kommende tilfluktsomrommene i Frøyatunnelen er å legge til rette for selvredning. Rommene, som skal stå ferdig mot slutten av 2024, er ifølge Sundfær noe av det tryggeste du kan bygge i en bratt og undersjøisk tunnel som Frøyatunnelen. - I kombinasjon med det andre sikkerhetsutstyret blir dette en tunnel med høy sikkerhet, sier han.

Tunnelsikkerhetstiltak i denne type tunneler tar mye tid å planlegge, gjennomføre og evaluere.

- Med en framoverlent prosjektledelse og godt samarbeid med Vegdirektoratet, så blir dette et spennende, lærerikt og ikke minst givende prosjekt. Ikke minst når vi vet at dette potensielt sett kan bidra til at tilfluktsrom blir tillatt på sikt, sier Sundfær.

Pilotprosjekt

Han får støtte av Statens vegvesen Vegdirektoratet, som samarbeider med Trøndelag fylkeskommunen om etableringen av tilfluktsrommene. I slutten av mars var det befaring i tunnelen hvor en så nærmere på hvor i tunnelen tilfluktsrommene skal plasseres.

Det er to tunneler i Norge som oppgraderes med denne type tilfluktsrom. Det er Flekkerøytunnelen i Agder og nevnte Frøyatunnelen.

Disse to tunnelene har fått unntak fra kravet i tunnelsikkerhetsforskriften som sier at tilfluktsrom ikke skal bygges. Tilfluktsrom defineres i denne sammenheng som rom uten utgang til fluktveier. Tunnelene skal tilfredsstille kravene i tunnelsikkerhetsforskriften, men i dag tillater ikke forskriften denne type tilfluktsrom som planlegges i Frøyatunnelen. Vegdirektoratet har imidlertid jobbet en god stund med å skaffe et bedre erfaringsgrunnlag, for på sikt å kanskje kunne endre forskriften.

- Dette er et tiltak som vi har stor tro på, sier senioringeniør Inger lise Johansen i Statens vegvesen Vegdirektoratet.

Starter etter påsken 2023

Tilfluktsrommene i Frøyatunnelen er en del av den store sikkerhetsoppgraderingen som blir gjeldende for hele tunnelen. Når renoveringen er ferdig blir det blant annet slokkevann i hele tunnelen, automatisk kameraovervåkning (AID) og ny og bedre belysning.