Flere barn og unge trenger hjelp innen psykisk helsevern etter pandemien, og samtidig øker ventetiden og fristbruddene, skriver VG.

Verst i Midt-Norge

Tendensen er det samme over hele landet, men verst er det ved sykehusene i Midt-Norge, viser tallene fra Helsedirektoratet.

Chris Aanondsen, som er psykologspesialist og foretakstillitsvalgt for Psykologforeningen ved St. Olavs hospital, sier til VG at antall henvisninger skøyt fart i 2021.

– Det går ikke tilbake til nivået vi hadde før pandemien, det har etablert seg på et høyere nivå, sier hun.

Aanondsen forteller at de aller sykeste får hjelpen de trenger, men at barna som kunne hatt nytte av en kortere behandling, må vente.

– Det er de små barna, der symptombildet er uklart, vi må skyve på. De må leve med sykdom og nedsatt livskvalitet over en lengre periode enn nødvendig, sier Aanondsen til VG.

Ansatte er slitne

Aanondsen forteller til VG at det ikke er noen tegn til at det tas inn pasienter som er for friske, det er rett og slett flere som blir dårligere.

Og med det vokser antallet barn og unge som blir henvist til psykisk helsevern.

– Vi har mange nye pasienter som kommer inn, alvorlig syke pasienter som vi ikke får fulgt tett nok opp. Og våre ansatte er veldig slitne. Først kom unntaksårene med pandemi, så kom henvisningskøen og så kom Helseplattformen på toppen. Nå ser man ingen ende på det, sier Aanondsen.

Hun frykter flere psykologer kommer til å slutte, eller pensjonere seg tidligere. De har store problemer med å rekruttere nye leger og psykologspesialister.