Selbu Husflidscentral AS trenger nye og større lokaler.

De har kjøpt det gamle bedehuset i Vikvarvet og førsteønsket er å kunne flytte og sette opp igjen dette på parkeringsplassen ved bygdemuseet, som ligger på den gamle prestegården i sentrum.

Men så enkelt er det ikke. Mandag kveld var dette en egen sak i kommunestyret og flertallet blant de folkevalgte mener museumsområdet i så fall må omreguleres - en prosess som tar både tid og penger.

Selbu Husflidscentral, som i dag holder til i den gamle Trønderlåna på prestegården, skriver på sine nettsider at de er dedikert til bevaring og formidling av lokalt håndverk, kunnskap og tradisjoner med et spesielt fokus på to-tråds strikkinga i Selbu.

– Vi er opptatt av å støtte lokal tilvirkning fra bonde til håndverker, kortreiste materialer og bærekraftig produksjon. Vi jobber for å løfte en levende og inkluderende kulturarv inn i fremtiden.

Hør intervju med styreleder i Selbu Husflidscentral, Liv Grøtte: