To aktører kjemper om å få bygge hotell i Levanger.

Den ene er Levanger fjordhotell eiendom, som ifølge Trønder-Avisa, har hatt planer om hotell-bygging i byen i nesten 20 år. Den andre er Hugal eiendom, som er et regionalt eiendomsselskap som har knyttet til seg partnere.

Boliger og hotell

Nå skal kommunen vurdere forslagene og senest fredag skal kommunen gi et svar på om de er kvalifiserte.

På tomta står det nå et gammelt vaskeri. I dag er området på havna et industriområde. Foto: Karin Jegtvik

Hotellet skal bygges på havna, sier næringssjef Håkon Okkenhaug.

– Her er det sjø på begge sider og fin utsikt både utover fjorden og innover mot Levanger sentrum, sier Okkenhaug.

– Det er 3,5 mål med tomt og her kan det bygges inntil 50 meters høyde, og her kan man ha både boliger og hotell. Vi tror det er den kombinasjonen som skal til for å lykkes for å få realisert et hotell.

Hør hele intervjuet med næringssjef, Håkon Okkenhaug, her: