18. februar sendte Visit Hessdalen inn en søknad til Holtålen kommune om tillatelse til bruk av snøscooter til guidede turer i forbindelse med hessdalsfenomenet.

Stortinget vedtok i fjor sommer endring i loven om motorferdsel i utmark og det er nå opp til de respektive kommunene å ta stilling til slike spørsmål.

Holtålen kommune har nå behandlet søknaden fra Visit Hessdalen og i svaret heter det at  - Før løyper kan etableres skal friluftsområdene i kommunen kartlegges og verdsettes, dette arbeidet er igangsatt.

Det står ikke noe om når dette kartleggingsarbeidet er ventet ferdigstilt.

Les også:

Visit Hessdalen søker om tillatelse til scootersafari