Rådmann Lars-Erik Moxness i Tydal orienterte torsdag kommunestyret om planene for nytt kulturhus, eller ny kulturi tilknytning til Tydalshallen.

Rådmannen har også tidligere i år orientert om planene i et åpent møte i Tydalshallen.

- Skytterlaget opprettholder ønsket om å få etablert skytebane under et nytt kulturhus. Dersom kostnadene blir for høye, ber de om at vi dropper planene om å flytte biblioteket fra skolen og inn i det nye kulturhuset og heller prioritere skytebanen, sa rådmannen.

Han fortalte også at de totale byggekostnadene var kompliserte å komme fram til. - En må uansett grave opp tomta og steinlegge den, men må grave dypere for å få til en skytebane, sa rådmannen og anslo prisforskjellen til ca 3,8 mill kr. En frittstående skytebane utenfor kunne fått en prislapp på 1,9 mill kr.

Ingen klare råd

Administrasjonen i Tydal kommune er fortsatt usikker i sin anbefaling til politikerne.  -Saken er ikke ferdigbehandla. Ikke minst er spørsmålet om støtteordninger vanskelige å beregne, sa rådmannen, som mener en her må gjøre et valg. - Hva er det viktigste å få gjennomført? Hva får man mest igjen for? spurte han, og svarte selv at han hadde problemer med å se at en kan bruke 27-28 mill kr på et nytt kulturbygg.

- Det ville blitt et veldig fint hus, det ville øke aktiviteten i Tydalshallen og samle kulturlivet, men spørsmålet er om prisen blir i høyeste laget i forhold til andre formål, sa rådmann Lars-Erik Moxness.

Han håpet å få ferdig en sak til behandling i kommunestyret i september, men ønsket signaler til politiske prioriteringer så fort som mulig.

Ingen negative

I det åpne kommunestyremøtet torsdag (Nea Radio sendte ikke fra strategidebatten seinere på dagen) kom det ingen negative politiske betraktninger. Tvert imot: Ketil Nilsen (V) uttrykte stor sans for det totale prosjektet, Per Horven (Ap/SV) anbefalte administrasjonen å jobbe videre, og ordførerkandidat Henning Braathen (Ap/SV) mente økonomien var vesentlig lysere enn rådmannens "verst tenkelige" prognoser, ikke minst i forhold til momskompensasjonen.

Skytebane - skytterlagets ansvar?

Rådmannens tankekors om skytebane var nok av mer av prinsipiell karakter.

- Vi har etter hvert blitt enige om at lag og foreninger både skal eie og drifte sine egne bygg, og kommunen sine egne, som for eksempel den nye kunstgressbanen på Kløfta. I forhold til skytebanen blir det en blanding. Kommunen må bygge også skytebanen til standard "støvtørr kjeller", og der skytterlaget sjøl må stå for innredninga. Hvis banen hadde blitt bygd som eget bygg utenfor kultursalen, kunne laget gjort mye mer på dugnad og fått prisen vesentlig ned, sa rådmannen.

"Kimen" i miniatyr

Regionrådet i Værnesregionen fikk omvisning i "Kimen"onsdag.

- I det nye gedigne kulturhuset på Stjørdal framstår vårt eventuelt framtidige kulturhus som en liten miniatyr inne i dette store bygget. Likevel var det veldig spennende å se hvordan det ville kunne fungere. Tanken om en samling av flere aktiviteter i ett samlende kulturhus er veldig spennende! Det var både ordfører John Paulsby og rådmann Lars-Erik Moxness enige om.