3. januar klokken 11.00 er det offisiell åpning av Haltdalen Motorsportsenter. Åpninga skjer i  forbindelse med Utkanten Offroaders' første arrangement ved senteret og vil bli foretatt av  ordfører i Holtålen kommune, Jan Håvard Refsethås og leder i HMS, Mikal Storflor Johnsen.

I juni 2010, dvs. for 4 1/2 år siden, arrangerte NMK Gaula (tidligere Ålen MK), et stormøte ved Løvåsen Leir. Målet med møte var å logge interessen for etablering av et permanent senter for motorsport i tilknytning til leiren. NMK Gaula Motorsport har sammen med Utkanten Offroaders NAF og Løvåsen Leir siden den gang jobbet kontinuerlig for å realisere prosjektet.

I februar 2014 ble reguleringsplan for senteret enstemmig vedtatt i Holtålen kommunestyre. Etter et halvt år med klagebehandling og forhandlinger med grunneier, har man nå kommet til enighet med Statskog om en 40 års leieavtale for området. Leieavtalen trer i kraft den 1. januar.2015.