Det ble også under denne kontrollen gitt flere bruksforbud på grunn av dårlig lastesikring og dårlig utstyr til lastesikring. Det ble observert flere stropper som var så dårlige at de både holder på å ryke og med det risikerer man at lasten faller av.

Her er rapporten fra Statens Vegvesen:

– Den dårligste stroppen hang bare sammen ved noen tråder.

Stroppene måtte erstattes før videre kjøring. Videre ble det konstatert overlast, der det ble utstedt et gebyr på 3.350 kroner.

– Et overlesset vogntog måtte ned på lovlige vekter før videre kjøring. I tillegg fikk vogntoget anmerkning for feil merking i henhold til transportoppdraget. Dette måtte ordnes opp før videre kjøring.

– Det ble også utstedt en rekke tekniske kontrollsedler på henholsvis dekk og slakke tilhengerdrag mm.

– En sjåfør som ble kontrollert på kjøre og hviletid, fikk advarsler for korte døgnhviler.

I alt ble 112 kjøretøy kontrollert.