Selbu Legekontor / Andreas Reitan

- Risikogruppene som bør ta influensvaksine omfatter både barn og voksne, skriver Selbu Legekontor i en blogg og presiserer nærmere hvem det gjelder:

- Beboere i omsorgsboliger og sykehjem - Alle fra fylte 65 år - Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i første trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine. - Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år

Barn og voksne med: - diabetes type 1 og diabetes type 2. - kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt. - kronisk nevrologisk sykdom eller skade. - nedsatt immunforsvar. - svært alvorlig fedme (KMI over 40). - annen alvorlig eller kronisk sykdom som legen din mener kan gjøre deg ekstra utsatt ved influensa.

Øvrige grupper:

- Personer som bor sammen med immunsupprimerte personer, eller som er tilsvarende nære, anbefales å ta influensavaksine. - Svinerøktere

Massevaksinering i kommunestyresalen

- Vaksinasjonen utføres i år som en "massevaksinering" i mindre grupper over flere dager, og du skal ikke møte opp hvis du er syk, hvis du har forkjølelse, hoste, feber, vond hals eller har sykdomsfølelse, heter det i meldinga fra legekontoret.

Bestill på hjemmesida eller på telefon

Du bestiller time på www.selbulegekontor.no eller ringer legekontoret på telefon 73 81 68 25. - Oppmøte skjer foran hovedinngangen til rådhuset til gitt tidspunkt der du må vente til du blir lukket inn. Deretter blir du registrert og må betale 200 kroner kontant eller på VIPPS, skriver Selbu Legekontor på bloggen sin.