- Status nå er at vi fikk tildelt midler fra en Nkom-runde som gjør at vi kan bygge ut mer fiber, sier ordfører Ole Morten Balstad.

Nkom

Nkom er en statlig ordning som utlyses en til to ganger per år. Disse midlene, i tillegg til penger fra fylke og kommune, gjør at strekningen fra Stigamelene til Kyllo nå kan få fiber.

- Nå skal det utlyses på anbud, så det kan jo ta litt tid før det realiseres. Jeg håper at det kanskje kan være ordnet før året er omme, sier ordføreren.

Mål om mer fiber i bygda

Øverbygda har stått i fokus en stund, og Balstad mener det ser lovende ut for utbyggingen der. Likevel er det noen områder som må løses på annet vis.

- Noen områder er utfordrende å få bygget ut med tanke på fiber, som for eksempel Renå og Flora. Her må det løses med via luft eller 4G. 5G er også på tur inn, sier Balstad.

Når Øverbygda er ferdig utbygd gjenstår strekninga fra Tømra til Flønes. Der er allerede noe utbygd, og det jobbes nå for å komme i mål også på denne strekningen.