I en pressemelding fra Compenso Eiendom heter det at selskapene har som mål med dette partnerskapet, hvor begge parter eier 50 prosenter hver av Gjøsvika AS, å skape grunnlag for ny næringsutvikling på den 10 mål store eiendommen i Osloveien 34 og 36.

Fias er på området i dag, men flytter til Havsjøveien i løpet av året. De gamle lokalene til Vi-Tre er også en del av Gjøsvika AS. Gjennom partnerskapet har Gjøsvika AS sikret seg en finansieringsevne for framtidig utvikling av eiendommene.

Gjøsvika AS har allerede med sin beliggenhet tiltrukket seg betydelig interesse fra diverse aktører, men selskapet vil nå bruke litt tid for å finne en riktig utnyttelse av en tomt med god og sentral beliggenhet ved Røros sentrum.

Gjøsvika AS ønsker i fremtiden å være en sterk bidragsyter for å skape vekst til nye og eksisterende virksomheter i kommunen. Det nye styret i Gjøsvika AS, består av, Trond Schjølberg og Hans Vintervold fra Røros Vekst AS samt Henrik Raaden Slettum som styreleder og Ketil S. Jansen fra Compenso Eiendom AS.

Compenso Eiendom AS

Selskapet er en del av Compenso Holding AS og ble etablert i 2010. Compenso Holding AS er eier av Compenso Eiendom AS – den tidligere fabrikken til Røros Bruk på Røros, Engveien2Tynset AS – forretningseiendom på Tynset og Toyota Slettum Bil AS - med Toyota forhandleranlegg på Røros og Tynset samt Mekonomen Bilverksted på Os.

Compenso Eiendom AS har vært delaktig med etablering av blant annet Europris, Jernia og Skeidar på Røros. I tillegg huser den 7500 kvm store eiendommen flere store og små leietagere. Alle i moderne og spesialtilpassede lokaler.

Toyota Slettum Bil AS er den siste nyetablerte fullforhandler for Toyota i Norge siden 1999.

– Det er vi er særdeles godt fornøyd med. Det er svært uvanlig at det kommer nye Toyotaforhandlere i Norge, mest vanlig er at det blir færre og større, uttaler Henrik Raaden Slettum.

– Compenso Holding AS ønsker å være en lokal aktør som ønsker å skape vekst og videre utvikling i kommunen gjennom å sikre en god kjernedrift i bilforretningen på Røros og Tynset, samt være en attraktiv partner for eiendomsutvikling i fjellregionen. Partnerskapet i Gjøsvika AS vil gi oss en enda bedre mulighet til å bidra til annen næringsutvikling på Røros, sier Slettum.

Røros Vekst AS

2018 og 2019 har vært et aktive år for Røros Vekst AS. I tillegg til partnerskapet med Compenso Eiendom AS, har selskapet overført Veksthuset AS og selskapets aksjepost (49,4 prosent) i Havsjøveien Næringspark AS til Siva Fjellregionen Eiendom AS.

– Røros Vekst AS vil fortsatt ha som mål å bidra til næringsutvikling, vekst og nye arbeidsplasser i Rørosregionen. Samarbeidet med Compenso Eiendom AS og det å bli en del av Siva Fjellregionen Eiendom AS styrker muligheten for å nå dette målet. Begge de nye eierkonstellasjonene gir økt tilgang på kapital i tillegg kompetanse til drift og utvikling av næringseiendom, sier Siri Fürst, styreleder i Røros Vekst AS.

Røros Vekst AS er eid av Røros Kommune, Rørosbanken, Røros E-verk og Kjellmark AS. Røros Veksts viktigste eiendeler er aksjer i selskapene Gjøsvika AS, Gjøsvikmoen AS og Siva Fjellregionen Eiendom AS.