På Kvinnedagen 8. mars samlet statsministeren og forsvarsministeren kvinner og menn fra hele Forsvaret til diskusjon. Ett av spørsmålene som ble diskutert var hvordan Forsvaret kan være en attraktiv arbeidsplass for kvinner etter at de har gjennomført førstegangstjenesten.

- Med innføringen av allmenn verneplikt ser vi at langt flere kvinner gjennomfører førstegangstjenesten. Samtidig ser vi at det går for sakte å øke antallet tilsatte kvinner i Forsvaret. Vi rekrutterer og beholder for få kvinner. Jeg ønsker at flere kvinner velger en karriere i Forsvaret, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Kvinner trives i Forsvaret

Forsvaret gjennomfører jevnlig en stor undersøkelse blant soldater i førstegangstjeneste. Resultatene de siste årene viser at både kvinner og menn svarer at de trives godt i Forsvaret. Tallet fra 2017 viser at trivselen er noe høyere blant kvinnene, hvor 85 prosent svarer at de trives meget godt eller godt. Førstegangstjenesten er høyt verdsatt blant både kvinner og menn. Nesten alle ville gjennomført tjenesten selv om den hadde vært frivillig.

- Forsvaret virker best når kvinner og menn jobber sammen. Derfor er det gledelig å se at så mange vernepliktige kvinner trives i Forsvaret. Samtidig ser vi at den ferske undersøkelsen om mobbing og seksuell trakassering har avdekket noen svært alvorlige funn, sier forsvarsministeren.

Trygg og god arbeidsplass

Resultatene viser at begge kjønn opplever mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret, hvor kvinner er særlig utsatt.

– Forsvaret skal være en trygg og god arbeidsplass for alle. Vi har iverksatt en rekke tiltak allerede, men de har ikke gitt god nok effekt. Derfor jobber vi nå med oppfølgingen av eksisterende tiltak og implementering av nye, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

Han mener det viktigste er å informere ansatte og vernepliktige og å tydeliggjøre både regelverk og konsekvenser.

- Vi har regler mot mobbing og seksuell trakassering, og reglene er klare. Vi skal sørge for at vernepliktige og alle andre kjenner godt til regelverket, og konsekvensene ved å bryte disse. Og vi skal følge opp overtramp. Alle skal forstå hvor alvorlig denne type atferd og handlinger er. Derfor må vi først og fremst fortsette å jobbe med lederskap og holdninger i alle avdelinger. Slik sikrer vi best at våre kjerneverdier respekt, ansvar og mot etterleves, sier forsvarsjefen.

- Jeg vil gi honnør til Forsvaret for at de har gjennomført denne undersøkelsen om mobbing og seksuell trakassering blant sine ansatte og soldater. Det er del av det arbeidet som allerede er i gang. Undersøkelsen er viktig fordi diskusjonen må være basert på fakta. Resultatene er nedslående. Vold, seksuell trakassering og mobbing er uakseptabelt. Vi er alle enige om at dette svekker Forsvaret. Det er resultater regjeringen tar på største alvor.

Forsvaret er de som skal sikre vår trygghet, da må de også sikre trygge rammer for alle som tjenestegjør i Forsvaret, sier statsminister Erna Solberg.

Erna Solberg møtte kvinner og menn fra hele Forsvaret på 8. mars. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret