For å bedre den økonomiske situasjonen til Røros Kommune, foreslår nå Røros Senterparti å innføre turistskatt.

10 kr per turist og 500.000 turister, gir 5 millioner blanke kroner, er et regnestykke partiet har brukt.

Kommunestyrerepresentant Guri Heggem sier dette er et forsøk på å komme ut av sparesituasjonen kommunen nå står i.

– Vi ønsker å se på muligheten å øke inntektene til kommunen. Vi ser i budsjettprosessen nå at vi er nødt til å spare på noe og da er det kanskje like naturlig å se om det er steder vi kan øke inntektene, sier hun og innrømmer at om dette blir innført, så kan det bli, i ekte senterpartiånd, kommunens nye melkeku.

– Vi er jo veldig glad for at vi har så mange besøkende som vi har, og det er klart at de som besøker Røros legger igjen utrolig mye penger, både i form av overnatting, spisesteder og handel. Og det er klart at kommunen får en del økte inntekter av dette i form av skatteinntekter, sier hun.

Nytt i Norge

Det er flere steder i Norge som har tenkt tanken om en slik skatt, men ingen har ennå innført dette. Heggem viser til store turistdestinasjoner i andre land som på forskjellige måter har innført turistskatt, og hun mener detter gjort for å ta vare på, og videreutvikle, disse stedene.

– Sett i bærekraftperspektiv så er Røros det eneste verdensarvstedet i Trøndelag og vi har en del utgifter som henger sammen med det, og vi har en del utgifter som henger sammen med at vi er et stort turiststed.

Heggem trekker frem brannberedskapen i Røros som en stor utgiftspost en fremtidig turistskatt kan være med på å finansiere.

– Vi har et veldig bra brannvesen, men vi vet at det belaster kommunebudsjettet mer enn om vi var en vanlig kommune, sier hun og sikter til brannsikringen i og rundt den verneverdige trebebyggelsen i Bergstaden.

Hvordan kreve inn?

Hvordan en eventuell turistskatt skal kreves inn, har Heggem ikke noe klart svar på.

– Det er nettopp det vi vil bruke 2021 på å finne ut av. Vi vet jo at det er steder som har hatt dette systemet på plass i mange år og vi vil bruke dette året til å finne ut hvordan vi kan finne en slik modell.

Og når det kommer til arbeidspendlere, så beroliger Guri Heggem at dette ikke vil belaste disse.

– Som sagt tidligere så må vi se om vi finner en modell som er praktisk mulig å gjennomføre og som slår ut rettferdig. Det vil ikke være rett at pendlere fra nabokommunene blir belastet ekstra for at de jobber i Røros og bor i nabokommunen. Det er blant annet slike ting vi må finne ut og takles på en slik måte at det oppleves mest mulig rettferdig for oss som bor i regionen, sier hun.

Hør intervju her: