Ledigheten synker i fylket vårt, skriver Nav i ei pressemelding.

I tillegg er 0,4 prosent, eller 1 028 personer i et arbeidsrettet tiltak - dette er 55 flere enn sist uke. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og personer i tiltak, er altså 3,1 prosent.

Antallet delvis ledige har holdt seg omtrent uforandret, og teller nå 5 345 personer, som er tre færre enn for én uke siden. – Den økningen i ledigheten vi så i november, etter at det ble innført nye innstramminger i smittevernstiltakene, har avtatt. Dette understøttes av at det også er færre nye registrerte arbeidssøkere nå, enn for et par uker siden, sier direktør i NAV Trøndelag, Bente Wold Wigum.

Siste uke er det 432 nyregistrerte arbeidssøkere, mot 470 uken før. Av disse oppgir 34 prosent at de er eller kommer til å bli permittert, mens 23 prosent oppgir at de har mistet, eller kommer til å miste jobben.

79 færre ledige i Trondheim

Det er en reduksjon i antall helt ledige i de fleste yrkesgrupper. Unntaket er bygg og anlegg, der det har vært en økning på 33 flere helt ledige. Størst reduksjon er det blant butikk- og salgsarbeidere (35 færre) og reiseliv og transport (22 færre).

Fordelt på kommuner har ledigheten gått mest tilbake i Trondheim, med 79 personer. Det er nå 3235 helt ledige i Trondheim, som utgjør 2,9 prosent av arbeidsstyrken. Ytterligere 13 kommuner har redusert ledighet, mens i de fleste trønderske kommuner er det én eller flere ledige nå, enn for én uke siden.

Høyest ledighet i Meråker, Verdal og Stjørdal

Størst andel ledige er det i Meråker, med 4,4 prosent, etterfulgt av Verdal med 3,5 prosent, Stjørdal med 3,4 prosent, Frosta med 3,3 prosent og Malvik med 3,1 prosent. Leka, Høylandet og Røyrvik har lavest ledighet i fylket, med under fire personer.