- Ja, dette er vanskelig og tildels motsetningsfylt, innrømmer tydalsordføreren. - På den ene sida støtter vi regjeringas videreførte restriksjoner, vi har så langt ennå ingen korona-smittede, og Tydals-samfunnet klarer seg bra.

- Likevel savner vi hyttefolket og erkjenner at manglende omsetning i varehandelen kan få alvorlige konsekvenser for påskenæringa i lokalsamfunnet. Det sier ordfører Jens Arne Kvello (Sp).

TYDAL RÅDHUS: Her er det nå stengt. Onsdag hadde formannskapet digitalt møte. Foto: Andreas Reitan

Bekymrede eldre

Ordføreren har fått flere telefoner fra bekymrede eldre, men forsikrer at kommunen har situasjonen under kontroll.

- Det kommunale hjelpeapparatet er rigget, men her gjeder også den lokale dugnaden: Ta vare på hverandre, sier Kvello, som også minner om frivilligsentralens tilbud.

Stugudal Fjell har til vanlig 13-14 mil med oppkjørte løyper. Nå blir det ikke kjørt løyper i Stugudal. Foto: Stugudal Fjell