Koronapandemien har ført til mye usikkerhet og økonomiske konsekvenser for mange arbeidsgivere. Dermed er det vanskeligere for de unge å få seg en deltidsjobb eller sommerjobb i år. Med friske penger til lønnstilskudd håper fylkeskommunen og SpareBank 1 SMN at flere unge kan få sommerjobb.

Kommunene søker

Gjennom den nye støtteordningen kan kommuner og bedrifter i Trøndelag søke om lønnstilskudd til inntil 15 ungdommer. Det er kommunene som administrerer søknadene.

Det gis støtte til lønn på 7000 kr i én uke per ungdom. Sommerjobbene skal ha minst tre ukers varighet. Ungdom i alderen 15-19 kan tilbys sommerjobb i kommunen eller i lokale bedrifter.

– Det er viktig at ungdom får mulighet til å skaffe seg arbeidserfaring og litt inntekt også denne sommeren. Vi oppfordrer til samarbeid mellom kommuner og lokalt næringsliv så mange unge kan få sommerjobb også i år sier Even Ystgård, seksjonsleder Næring i Trøndelag fylkeskommune.

Ikke bare rutineoppgaver

Mange kommuner og private arbeidsgivere er flinke til å tilby ungdom sommerjobb. Med støtteordningen vil forhåpentlig enda flere unge kunne gis mulig til en sommerjobb i år.

Det er et mål at ungdommene ikke bare skal settes til enkle rutineoppgaver, men også gis mulighet til å bli kjent med helheten i produksjonen av tjenester og varer i en kommune eller bedrift.

Fylkeskommunen har satt av 1 000 000 kr, og SpareBank1 SMN 500 000 kr. Til sammen har de 214 ukelønner å dele ut.

– Sommerjobb er viktig for at ungdom kan komme i kontakt med arbeidslivet. Derfor er dette et godt og riktig prosjekt i en krevende situasjon. Vi er også opptatt av at man sikrer at dette skjer i ordnede former slik at ungdom også får erfaring med spillereglene i arbeidslivet med bl.a. arbeidskontrakter sier Tore Bull Hedel, banksjef relasjon LO i SpareBank 1 SMN

Kort søknadsfrist

Sommeren nærmer seg med stormskritt og fristen for å søke på ordningen er 10. juni.