Brev fra Holtålen kommune:

Nå er vi inne i en surrealistisk tid som ingen av oss kunne forutse. Dette gjelder hele landet, og da selvsagt også i vår egen kommune. Lokalsamfunnet er omtrent helt nedstengt også i Holtålen. Vi får virkelig håpe at de omfattende tiltakene som er satt inn har tilstrekkelig virkning, sånn at vi om ikke så altfor lang tid kan vende tilbake til normale tilstander.

Nedstengning av samfunnet har store konsekvenser for de fleste områdene – ikke minst for det private næringslivet. Selv om dere ikke har hørt noe direkte fra oss i kommunen før nå så har vi fulgt godt med og fått en del tilbakemeldinger på status. Vi vet at bedrifter allerede er stengt, og at flere har permittert ansatte eller er i ferd med å gjøre det.

Vi skjønner at dette er svært tøft for de det gjelder, og selv om det ikke bedrer situasjonen så ønsker vi å sende vår varmeste medfølelse.

I den situasjonen vi er inne i nå skulle gjerne Holtålen kommune ha stilt opp med økonomiske virkemidler, men dette rår vi dessverre ikke over. Vi håper på - og skal selvsagt følge opp så langt det lar seg gjøre - at de sentrale tiltakene blir så gode som mulig, og at de treffer såpass bredt at det vil gagne bredden av det næringslivet vi har i kommunen.

Det har allerede kommet noen gode nasjonale tiltak for å avhjelpe situasjonen, og det er gitt tydelige signaler på at det fortløpende vil komme mer avbøtende tiltak. I tillegg har vi fått forståelse av at også finansinstitusjoner er på tilbudssiden for å være med å hjelpe sine kunder gjennom en krevende periode, og lokalbankene oppfordrer til å ta kontakt så tidlig som mulig.

Holtålen kommune er deleier og medlem av Rørosregionen Næringshage. Næringshagen er også kommunens førstelinjetjeneste, og de besitter en god næringskompetanse innenfor flere områder. Næringshagen kan på noen områder være en god støttespiller i nåværende situasjon, og de kan være behjelpelig med gode faglige råd om det er ønskelig.

Ønsker du eller din bedrift en samtale med næringshagen tar du kontakt med oss, så skal vi få løst det.

Av erfaring vet vi at ingen er bedre på næring i Holtålen enn vårt eget næringsliv, og vi blir ikke overrasket om mange av dere allerede er godt i gang med å håndtere situasjonen.

Likevel ønsker vi å stille oss til disposisjon hvis det skulle være noe, og vi skal forsøke å komme med mer relevant info etter hvert. Inntil videre - ta gjerne kontakt, så skal vi hjelpe til så godt som mulig.

Vennlig hilsen Holtålen kommune

Ordfører Arve Hitterdal og enhetsleder næring og kultur Olve Morken