Etablering av folkehøgskole på Røros var opp som informasjonssak i fylkesutvalget for to uker siden. Her ble det enstemmig, etter forslag fra Høyre, vedtatt å sette opp saken som ordinær sak.

Tirsdag er den på fylkespolitikernes bord for behandling og gruppeleder i Arbeidterpartiet, Per Olav Hopsø, sier han er overbevist om at støtte til bygging av folkehøgskole på Røros, vil bli vedtatt.

– Vi har hatt samtaler med våre samarbeidspartier og vi har flertall i fylkesutvalget så jeg skulle bli svært overrasket om dette ikke skulle gå gjennom, sier han og mener vedtaket blir et tydelig signal til staten om at dette må få finansiering.

Har støttet prosjektet tidligere

Hopsø sier prosjektet også fikk støtte fra fylkesutvalget i daværende Sør-Trøndelag i 2017, men at de nå velger å fatte et nytt støttevedtak i dag.

– Vi er informert om at saken ligger på statens bord og vi mener derfor det er riktig å fatte et nytt vedtak.

Langt på vei

Så langt i prosjektet har Trøndelag fylke og Rørosbanken bevilget midler til et forprosjekt for å utrede tomt, skolebygg og finansieringsplan.

Rørosregionen næringshage er prosjektleder for forprosjektet.

Foreningen Prosjekt Røros folkehøgskole har sammen med entreprenørselskapet Johan Kjellmark AS og energiselskapet Ren Røros AS dannet et eiendomsselskap som skal forestå prosjektering, bygging og fremtidig drift av skolebygget.

Hør intervju med Per Olav Hopsø her: