Gang og sykkelbanen langs Falunveien på Røros slutter ved avkjøringen til Ysterhagaveien. Derfra og opp til krysset på Sjøbakken, må myke trafikanter bruke veikanten.

SER GREIT UT: Jon Anders Kokkvoll (til venstre) og Dag Øien er fornøyd med den midlertidige løsninga. Foto: Per Magne Moan

Dette har ført til mange farlige situasjoner - spesielt på vinterstid. På sommeren går det an å bruke stien som går langs veien, men om vinteren gjør snøfonnene dette vanskelig.

Mange har derfor tatt til orde for å forlenge gang- og sykkelbanen hele veien opp til krysset på fv 31.

Gangfelt

Dette er en løsning Riksantikvaren ikke ønsker, da dette vil ta mye av området inn mot slagghaugene. I stedet har Riksantikvaren foreslått gangfelt, en løsning som er mye mindre arealkrevende og som ligger helt inntil veien.

Jon Anders Kokkvold er lokalpolitiker for Arbeiderpartiet og leder i trafikksikkerhetsutvalget i Røros kommune. Han sier at den beste løsningen er gang og sykkelbane da det er mange fordeler med et fysisk skille fra veien.

Det er mange som bor "bortenfor" veien og mer trafikk blir det med ny barnehage og ikke minst nytt helsesenter. I tillegg er det flere butikker og andre virksomheter som gjør at mange myke trafikanter bruker veien hver dag.

Mange episoder

En av dem er Tor Sæther som i mange år har tatt sin daglige tur sammen med hunden Kira. Han sier til Nea Radio at han har opplevd mange trafikale hendelser langs veien - både som bilist og som gående:

I påvente at partene blir enige om hvilken løsning man skal ende opp med, så har man funnet en midlertidig ordning.

I samarbeid med kommunen, Statsbygg og Rørosmuseet så han Røros Løypeforening kjørt ei tråkkemaskin langs strekningen, og håpet er at traseen skal bli så fast at gående og kanskje også sparkende, kan benytte denne.

Målet er å holde denne traseen preparert så lenge det er snø.

Hør intervju med Jon Anders Kokkvoll og Dag Øien fra Røros kommune her: