forbrukslån.no

Når man søker om et lån vil långiver gjennomføre en kredittvurdering. Her sjekker de blant annet om søkeren sitter med betalingsanmerkninger og inkasso. Resultatet av kredittsjekken gir også en pekepinn på lånesøkers evne til å betjene gjeld.

For å sjekke om en kunde er kredittverdig opererer bankene med forskjellige skalaer, der man gir en score på mellom null og hundre.

Har man mellom null og fjorten i kredittscore vil man ikke regnes som kredittverdig. I motsatt ende vil et tall mellom syttifem og hundre indikere at man har svært god betjeningsevne. For å ta opp et forbrukslån må man ha en score på over tretti som utgangspunkt.

Les mer om betalingsevne under bildet

Foto: Forbrukslån.no

En viktig ting som bankene tar med i vurderingen når man har søkt om lån er kundens betalingsevne (også kalt betjeningsevne).

Her sjekker banken blant annet opp hvor store utgifter låntaker har i måneden og hva månedslønnen ligger på. Det gir banken en pekepinn på hvor mye kunden har til overs for å betjene et eventuelt nytt lån, enten det er snakk om forbrukslån, boliglån eller andre typer kreditt.

Har man fast jobb og inntekt stiller man sterkere i vurderingsprosessen, enda mye avhenger av gjeldsnivået.

En annen ting bankene ser etter hos den som søker om lån er kundens evne til å spare penger over tid. Hvis banken ser at låntaker er flink til å spare penger, regnes det som et positivt signal.

Dette viser at man tenker framover og i de fleste tilfeller har en sunn økonomisk sans. Bankene kan se hvor mye penger man har spart ved å sjekke skattemeldingen, hvor det også fremgår hva man har tjent på renteinntekter.

Forbrukslån uten sikkerhet

Et forbrukslån er et usikret lån, som betyr at det ikke tas pant i bolig eller annen fast eiendom. Det betyr samtidig at vurderingsgrunnlaget til banken må basere seg på inntektsnivået og den generelle evnen til å betjene lånet.

Blant tingene som blir sjekket er økonomiske heftelser, eksisterende gjeld og en sjekk av kundens inntekt over tid. Her vil bankene raskt se om man har hatt en stabil økonomi.

Du kan lese mer om kravene som stilles for å få innvilget forbrukslån uten sikkerhet ved å besøke https://www.forbrukslån.no

En ting som kan utløse varsellampene hos bankene er om man har mye forbruksgjeld, gjerne fordelt over flere forskjellige banker.

Dette kan være et tegn på at man som låntaker har som vane å ta opp lån på impuls, uten å tenke på at gjelden skal betjenes i etterkant.

Med høy forbruksgjeld vil også en betydelig del av de månedlige inntektene måtte disponeres til å betale renter. Det skader kundens betjeningsevne og spiller negativt inn på søknaden.

Boliglån

For å kjøpe bolig er de fleste av oss avhengige av lån og her har også bankene regler de må følge i tillegg til at de skal vurdere evnen låntaker har til å betjene lånet.

Som en hovedregel må man stille med minst 15% av beløpet i egenkapital før man får innvilget lån i banken. Derfor er det lurt å begynne sparingen tidlig. Her eksisterer det visse unntak, som tilhører en diskusjon for senere tid.

Årsinntekten spiller også en stor rolle når det kommer til hvor mye bankene kan låne ut til kjøp av bolig. Regelen er at de ikke kan låne ut mer enn fem ganger inntekten til låntaker. Dette betyr likevel ikke at man er sikret å få låne så mye, og det er heller ikke vanlig praksis hos bankene å låne ut et beløp som er så mye høyere enn årsinntekten.

Egenkapital

Det kan være lett å la seg friste til å ta opp et forbrukslån hvis man mangler nok penger til egenkapital. Det er ikke noe man burde gjøre, ettersom det øker risikoen for mislighold.

Skulle man miste jobben eller inntektskilder vil det være vanskelig å betjene et større forbrukslån på toppen av boliglånet.

Tidligere var det mulig å skjule slike gjeldsopptak fra bankene ved at man ikke oppga forbrukslån i søknaden. Etter at Norge fikk et nytt register for lån uten sikkerhet har dette blitt tilnærmet umulig.

Vurder en konto for boligsparing

Mange banker tilbyr egne kontoer for boligsparing der man som ung får gode renter og store skattefradrag. Disse kalles også for BSU (boligsparing for ungdom).

Her kan man starte en månedlig spareavtale der man begynner i det små og deretter øker innskuddene sine. Dette er en smart måte å spare opp for å møte kravene om egenkapital når tiden er kommet for å investere i egen bolig. Skattefordelene kan regnes som en ekstra bonus.

Gjeldsregister

I 2019 ble det innført et nasjonalt gjeldsregister som viser hva nordmenn sitter med i usikret gjeld. Bankene har nå mulighet til å trekke ut denne informasjonen når de mottar søknader om nye lån.